• Vorm: openbaar
  • Thema: financiële verslaggeving voor ideële organisaties
  • Doelgroep: directeuren/bestuurders met financiële portefeuille, alsook controllers en hoofd finance die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de jaarrekening
  • Sectoren: fondsenwervende organisaties (RJ 650)
  • Trainer: Jan Snoei, partner WITh accountants
  • Datum: 29 september
  • Locatie:  Amersfoort
  • Tijdstip: van 9.30 uur tot 12.30 uur.
  • Kosten: 195 euro per persoon inclusief btw inclusief boekje Actuele Ontwikkelingen Filantropie
  • Literatuur: RJ 650
  • Streamers:  ‘Jouw cijfers verdienen een goed verhaal’

‘Een partnership geeft meerwaarde aan beide partijen’

Financiële verslaggeving voor ideële organisaties

195,00

Goede financiële verslaggeving voor ideële organisaties is van groot belang. Deze organisaties dienen transparant te zijn in hoe zij ontvangen gelden van donateurs, sponsors of subsidiënten goed besteden. Interne en externe toezichthouders hechten een groot belang aan een leesbaar financiële jaarverslag. Jan Snoei gaat onder andere in op goede toepassing van de richtlijn RJ 650 (bijv. hoe wordt omgegaan met de reserves en fondsen). En staat stil bij de verslaglegging van de kosten- en inkomstenkant.

Artikelnummer: Financiële verslaggeving voor ideële organisaties Categorieën: ,

 

 

Agenda

15 september  Donor Journey Mapping van 9.00 uur tot 17.30 uur, Haarlem/Amsterdam

22 september  Mini-Masterclass Donor Experience Management, van 10.00 tot 12 uur, online 

29 september  Financiële verslaglegging voor goede doelen, van 9.30 uur tot 12.00 uur, Amersfoort

6 oktober         Sneller een fondsaanvraag schrijven, van 9.30 uur tot 16.30 uur, Rotterdam

13 oktober       Leiding geven aan goede doelen, van 9.30 uur tot 12.30 uur, Amersfoort

13 oktober       Verander je money-mindset, van 13.30 uur tot 16.30 uur, Amersfoort

3 november     Merkversterking, samenwerking en sponsoring, van 13.00 uur tot 16.30 uur, Rotterdam

10 november   Reputatieschade voorkomen en managen, van 9.30 uur tot 12.00 uur, Amersfoort

17 november   Échte winst, ondernemen met impact, van 9.30 uur tot 16.30 uur, Rotterdam